Properes activitats


Abril
29
2021
Curs
Del 1 d'octubre de 2020 al 3 de juny de 2021
29-04-2021 | 17:30 - 20:00 | Online

Ofertes de treball


No hi ha ofertes disponibles

Formació continuada


Objectius de la SCI


Millorament mèdic i científic

A través de la promoció de congressos, simposis i cursos especialitzats

Promoure el desenvolupament

Científic i tècnic de la immunologia per al seu progrés i publicació

Fomentar la creació de beques

Per l'ampliació dels estudis de l'especialitat immunològica

Agrupar i donar veu

A tots els especialistes amb interès o vinculació amb la immunologia

Assesorament

A organismes públics o privats en el camp de la immunologia

Establir relacions

De reciprocitat i col·laboració amb altres societats científiques i culturals