Detall notícia


Selecció d’articles científics de la Societat Catalana d’Immunologia (Febrer 2024).

29/02/2024

Des de la SCI volem fer una petita recomanació mensual de publicacions destacades en el camp de la immunologia, tant de grups internacionals com de grups locals.

Aquesta és la selecció del mes de febrer de 2024:

 

ARTICLE 1:

Gutknecht, Michael F et al. “B cell extracellular vesicles contain monomeric IgM that binds antigen and enters target cells” iScience vol. 26,9 107526. 3 Aug. 2023, doi:10.1016/j.isci.2023.107526:

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Aquest article demostra que les cèl·lules B de diverses línies cel·lulars i cèl·lules B primàries produeixen vesícules extracel·lulars (EVs) que mostren IgM monomèrica a la superfície i contenen IgM monomèrica encapsulada, independentment de la IgM pentamèrica secretada. A més, les IgM de les EVs poden unir-se específicament a antígens i ser incorporades intracel·lularment en cèl·lules secundàries. Aquests resultats suggereixen activitats immunològiques diferents de la IgM pentamèrica secretada, la qual cosa podria constituir un sistema de distribució d’anticossos separat i diferent.

 

 

ARTICLE 2:

Tay, Christopher et al. “Tumor-infiltrating regulatory T cells as targets of cancer immunotherapy” Cancer cell vol. 41,3 (2023): 450-465. doi:10.1016/j.ccell.2023.02.014

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): En aquesta revisió, s’analitzen les estratègies actuals d’immunoteràpia contra el càncer, incloent els inhibidors de punts de control (CPI) dirigits contra CTLA-4 i PD-1. A més, s’avaluen els seus efectes sobre les cèl·lules reguladores T en el tumor (TI-Tregs). Els autors suggereixen que dirigir-se a les TI-Tregs podria ser efectiu com a monoteràpia o en combinació amb CPI.

 

ARTICLE 3:

Garcia, Julie et al. “Naturally occurring T cell mutations enhance engineered T cell therapies” Nature vol. 626,7999 (2024): 626-634. doi:10.1038/s41586-024-07018-7

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): En aquest article, es descriu com algunes mutacions presents en els càncers de cèl·lules T humanes milloren la resposta de les cèl·lules T, de manera similar a les que enfronten les cèl·lules T terapèutiques. Un exemple és la fusió gènica CARD11-PIK3R3, present en un limfoma cutani de cèl·lules T CD4+, que millora la senyalització del complex CARD11-BCL10-MALT1 i l’eficàcia antitumoral de les cèl·lules T terapèutiques en models refractaris a la immunoteràpia. Aquest enfocament d’aprofitar les mutacions naturals podria millorar una àmplia gamma de teràpies de cèl·lules T

 

ARTICLE 4:

Massoni-Badosa R, Aguilar-Fernández S, Nieto JC, et al. “An atlas of cells in the human tonsil”  Immunity. 2024;57(2):379-399.e18. doi:10.1016/j.immuni.2024.01.006

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Aquest estudi ha generat un atles de les amígdales palatines humanes, compost per més de 556.000 cèl·lules, i han identificat 121 tipus i estats cel·lulars. A més, s’estableixen trajectòries de desenvolupament i s’estudien les unitats funcionals de les amígdales. L’estudi també relaciona la heterogeneïtat transcripcional amb els estadis de diferenciació de les cèl·lules B en les amígdales.