Detall notícia


Malalties infectocontagioses i vacunació en el període post COVID-19.

26/03/2024

Article d’opinió

Malalties infectocontagioses i vacunació en el període post COVID-19

Dra. Natalia Egri. Servei d’Immunologia. Centre de Diagnòstic Biomèdic. Hospital Clínic de Barcelona.

 

Un cop superat el pic pandèmic del COVID-19 estem assistint en els darrers temps a la publicació de titulars de premsa intranquil·litzadors relacionats amb un repunt de malalties infectocontagioses infantils o estacionals. Aquestes informacions han de ser contextualitzades i motiu de reflexió tant d'autoritats científiques/sanitàries com del públic general.

La pandèmia de COVID-19 va imposar una sèrie de mesures excepcionals sense precedents en la història recent de la humanitat (distanciament social, màscares, rentat de mans, reducció del nombre de contactes, etc.). Aquestes intervencions personals no farmacològiques (IPNF) van contribuir a limitar la transmissió del virus SARS-CoV-2 i també la propagació d'altres patògens.

En relació amb la pandèmia de COVID-19 es va poder frenar així la transmissió i el contagi i, per tant, la incidència de la malaltia. Aquest efecte positiu a curt termini va ser benvingut, ja que va evitar una sobrecàrrega de les sales d'emergència i les unitats de cures intensives dels sistemes sanitaris.

D'altra banda, hem de tenir present que les infeccions de la primera infància, amb més freqüència virals, són gairebé inevitables en els primers anys de vida. En aquest sentit la manca d'estimulació immunitària per manca d'exposició a agents infectocontagiosos com a conseqüència de les IPNF podria induir un “deute d'immunitat o bretxa immunitària” a causa d'una alteració dels patrons de circulació estacionals predictibles de moltes malalties endèmiques virals en nens amb conseqüències negatives quan la pandèmia està sota control. Tal com s'aprecia al model de la Figura 1 adjunta, les IPNF durant el període de control de la pandèmia COVID-19 suposarien tant un augment de la mida com de l'edat de població susceptible a les malalties infectocontagioses infantils. Això condicionaria que en el període posterior s'observi un augment dels casos d'aquestes malalties en nens de més edat....

(veure article complet en el PDF adjunt).