Grups de treball de la Societat Catalana d'Immunologia


 
Immunodeficiències primàries
Autoimmunitat

Anaïs Mariscal (Coordinadora)

amariscal@santpau.cat


Composició i objectius

Immunologia del Trasplantament

Eduard Palou i Maria José Herrero
(Coordinadors)

epalou@clinic.cat, mherrero@bst.cat


Composició i objectius

Immunoteràpia
Joves immunòlegs

Lydia García Serrano (coordinadora)

lgarciase@bellvitgehospital.cat


Composició i objectius

Tècnics de laboratori