Docència


1. Docència pre-universitària

Des de la SCI volem apropar la immunologia als estudiants de Secundària i Batxillerat, i per això, entre d’altres, organitzem cursos per a professors de Secundària i Batxillerat

Programa del curs d’Immunologia per a professors de Secundària i Batxillerat (any 2019).

Properament anunciarem futures edicions d’aquest curs.

També oferim suport en la realització de treballs de recerca relacionats amb la immunologia (contacteu amb secretarisci@gmail.com ).


2. Docència universitària (GRAU)

Des de la SCI ens preocupem per assegurar que a totes les universitats catalanes on s’imparteixen assignatures d’immunologia, aquesta docència sigui de qualitat. També som actius en reivindicar l’assignatura d’immunologia en aquells graus de medicina o biociències on encara no s’imparteix, ja que creiem que és una assignatura necessària per al correcte desenvolupament professional de l’estudiant.


Si la teva universitat té un departament o unitat d’immunologia, i no la trobes en aquest llistat, si us plau contacta amb secretarisci@gmail.com


3. Docència universitària (POST-GRAU)

Màsters

Per a les persones interessades en aprofundir els seus coneixements en el camp de la immunologia, recomanem el Màster d’Immunologia Avançada que coordinen conjuntament la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

A més, des de la SCI donem suport a la impartició de l’assignatura d’immunologia dins dels programes de postgrau de les diferents universitats i centres.

OFICIALS:
NO OFICIALS:

Si saps d’algun màster on s’imparteix una assignatura d’immunologia i no el trobes en aquest llistat, si us plau contacta amb secretarisci@gmail.com


Programes de Doctorat en immunologia

Si vols fer la teva tesi doctoral en el camp de la immunologia, disposes de diversos grups on et podries incorporar.

Programa de Doctorat en Immunologia Avançada (Universitat Autònoma de Barcelona, UAB):
https://www.uab.cat/web/postgrau/doctorats/tots-els-doctorats/informacio-general/immunologia-avancada-1345467765418.html?param2=1345674109325

Programa de Doctorat en Biomedicina (Universitat de Barcelona):
http://www.ub.edu/doctorat_biomedicina/index.htm

Si saps d’alguna altra universitat on hi hagi línies de recerca per a fer el doctorat en l’àmbit de la immunologia, si us plau contacta amb secretarisci@gmail.com


4. Formació Sanitària Especialitzada

L’especialitat sanitària en IMMUNOLOGIA existeix des de l’any 2006. El programa de formació de residents té una durada de 4 anys i està dirigit a llicenciats (o graduats) en Medicina, Biologia, Biotecnologia, Biomedicina, Bioquímica i Farmàcia.

A través del següent enllaç podreu accedir al BOE on es descriu el programa oficial de l’especialitat:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-18430

A data de juny de 2021, els hospitals universitaris de Catalunya acreditats per a formar especialistes en immunologia son:



5. Divulgació i enllaços d’interès per a la docència en immunologia
https://www.immunology.org/public-information/bitesized-immunology