Junta directivaFrancisco Lozano Soto (President)

Eva Maria Martinez Caceres (Vicepresidenta)

Mª Jose Herrero Mata (Tresorera)

Laura Martinez Martinez (Secretària)

Carles Serra Pages (Vocal)

Anaïs Mariscal Rodríguez (Vocal)

Iñaki Salvador Corres (Vocal)

Maria José Rodríguez Lagunas (Vocal)

Aina Aguiló Cucurull (Vocal representant del col·lectiu de Tècnics)

Rebeca Gutiérrez Cózar (Vocal representant del col·lectiu de Joves Immunòlegs)

Juntes anteriors

Juntes anteriors

Juntes anteriors

Estatuts