Comissions de la Societat Catalana d'Immunologia


Comissió assistencial (veure membres i objectius)

Anaís Mariscal (Coordinadora)

amariscal@santpau.cat

Carles Serra Pagès

cserra@clinic.cat

Bibiana Quirant Sánchez

bquirant.germanstrias@gencat.cat

Elena Gómez Massa

egomez.girona.ics@gencat.cat

Natalia Egri

Egri@clinic.cat

Iñaki Salvador

i.salvador.1979@gmail.com

Janire Perurena Prieto

janire.perurena@vallhebron.cat
Comissió comunicació i societat (veure membres i objectius)

Francisco Lozano Soto (Coordinador)

flozano@clinic.cat

Roger Colobran Oriol

roger.colobran@vallhebron.cat

Guillermo Muñoz Sánchez

gumunoz@clinic.cat

Mª José Herrero Mata

mherrero@bst.cat

Teresa Franco Leyva

tfranco@santpau.cat

Laia Gómez Muñoz

lgomez@igtp.cat

Mario Framil Seoane

marioframil@hotmail.com

Jorge Lloberas Cavero

jlloberas@ub.edu
Comissió docència (veure membres i objectius)

Maria José Rodríguez (Coordinadora)

mjrodriguez@ub.edu

Aina Teniente

ainatse@gmail.cat

Jorge Lloberas

jlloberas@ub.edu

Carme Roura

carme.roura@uab.cat

Ricardo Pujol

ricardo.pujol@uab.cat

Mariona Pascal

mpascalfrmai@clinic.cat
Comissió científica i de recerca (veure membres i objectius)

Eva Martínez Cáceres (Coordinadora)

emmartinez.germanstrias@gencat.cat

Pablo Engel Rocamora

pengel@ub.edu

Jose Yélamos López

jyelamos@imim.es

Conchi Mora Giral

conchi.mora@udl.cat

Iñaki Álvarez Pérez

inaki.alvarez@uab.cat

Ester Lozano García

elozano@ub.edu

Francisco Lozano Soto

flozano@clinic.cat

Nuria Izquierdo-Useros

nizquierdo@irsicaixa.es

Oscar de la Calle Martín

odlcalle@santpau.es