Detall notícia


Un estudi internacional identifica defectes genètics i autoanticossos que afecten els inteferons de tipus I en fins al 15% de malalts COVID-19 greus.

25/09/2020

Els resultats de la investigació mostren que en fins un 15% dels casos existeixen factors genètics i immunològics que poden explicar l’aparició de formes greus de la COVID-19. Els pacients identificats tenen en comú un defecte en l’activitat dels interferons tipus I, unes molècules del sistema immunitari que tenen un paper clau en la lluita contra les infeccions per virus. Aquestes proteïnes poden ser bloquejades per anticossos propis o, si existeixen determinades mutacions, poden no produir-se en quantitats adequades. Això pot provocar una resposta immunitària inadequada contra el virus i, per tant, una major gravetat de la malaltia:

Els resultats han estat publicats en dos articles a la revista Science.

Accés (lliure) a l'article que identifica, en un 3,5% dels pacients amb COVID-19 greu, defectes genètics en gens involucrats en la producció d'interferons de tipus I:

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/09/29/science.abd4570

Accés (lliure) a l'article que identifica, en un 10% dels pacients amb COVID-19 greu, autoanticossos contra els interferons de tipus I:

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/09/23/science.abd4585