Detall notícia


Selecció d’articles científics de la Societat Catalana d’Immunologia (Gener 2024).

31/01/2024

Des de la SCI volem fer una petita recomanació mensual de publicacions destacades en el camp de la immunologia, tant de grups internacionals com de grups locals.

 

ARTICLE 1:

Rodríguez-García A, Mennesson N, Hernandez-Ibarburu G, Morales ML, Garderet L, Bouchereau L, Allain-Maillet S, Piver E, Marbán I, Rubio D, Bigot-Corbel E, Martínez-López J, Linares M, Hermouet S.

Impact of viral hepatitis therapy in multiple myeloma and other monoclonal gammopathies linked to hepatitis B or C viruses.

Haematologica. 2024 Jan 1;109(1):272-282. doi: 10.3324/haematol.2023.283096.

PMID: 37199121

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10772493/


Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Aquest treball demostra l'associació entre les hepatitis víriques i el mieloma múltiple i, per tant, la importància del tractament antiviral precoç en aquestes infeccions víriques.

 

 

ARTICLE 2:

Cervia-Hasler C, Brüningk SC, Hoch T, Fan B, Muzio G, Thompson RC, Ceglarek L, Meledin R, Westermann P, Emmenegger M, Taeschler P, Zurbuchen Y, Pons M, Menges D, Ballouz T, Cervia-Hasler S, Adamo S, Merad M, Charney AW, Puhan M, Brodin P, Nilsson J, Aguzzi A, Raeber ME, Messner CB, Beckmann ND, Borgwardt K, Boyman O.

Persistent complement dysregulation with signs of thromboinflammation in active Long Covid.

Science. 2024 Jan 19;383(6680):eadg7942. doi: 10.1126/science.adg7942.

PMID: 38236961.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38236961/

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Es posa de manifest la importància de l'activació del sistema complement en la fisiopatologia de la COVID persistent, obrint la possibilitat de tractaments amb inhibidors de la fase terminal del complement en aquest i altres síndromes post-infecciosos.

 

 

ARTICLE 3:

Naghavian R, Faigle W, Oldrati P, Wang J, Toussaint NC, Qiu Y, Medici G, Wacker M, Freudenmann LK, Bonté PE, Weller M, Regli L, Amigorena S, Rammensee HG, Walz JS, Brugger SD, Mohme M, Zhao Y, Sospedra M, Neidert MC, Martin R.

Microbial peptides activate tumour-infiltrating lymphocytes in glioblastoma.

Nature. 2023 May;617(7962):807-817. doi: 10.1038/s41586-023-06081-w.

PMID: 37198490

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10208956/


Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Demostra la influència crucial dels microorganismes en processos fisiològics humans i la seva capacitat per modular la resposta immunològica contra el glioblastoma. Es descobreix que les molècules HLA en tumors presenten pèptids bacterians i els limfòcits infiltrants del tumor reconeixen dèbilment aquests pèptids.

 

ARTICLE 4:

Perurena-Prieto J, Viñas-Giménez L, Sanz-Martínez MT, Selva-O'Callaghan A, Callejas-Moraga EL, Colobran R, Del-Castillo AG, Simeón-Aznar CP.

Anti-nuclear valosin-containing protein-like autoantibody is associated with calcinosis and higher risk of cancer in systemic sclerosis.

Rheumatology (Oxford). 2023 Sep 28:kead520. doi: 10.1093/rheumatology/kead520.

PMID: 37769243.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37769243/


Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Aquest estudi tenia com a objectiu identificar nous autoanticossos en pacients amb esclerosi sistèmica (SSc) utilitzant una nova tècnica d'immunoprecipitació de proteïnes. Dels 307 pacients, 5 que van resultar negatius per a autoanticossos coneguts van mostrar una banda de 110-115 kDa identificada com a proteïna similar a la valosina nuclear (NVL) mitjançant espectrometria de masses. Els pacients amb autoanticossos anti-NVL positius presenten un fenotip clínic distintiu en la SSc amb una major prevalença de càncer.