Detall notícia


Selecció d’articles científics de la Societat Catalana d’Immunologia (Març 2024).

08/04/2024

Des de la SCI volem fer una petita recomanació mensual de publicacions destacades en el camp de la immunologia, tant de grups internacionals com de grups locals.

Aquesta és la selecció del mes de març de 2024.

 

ARTICLE 1:

Elliot A. Philips et al. “Transmembrane domain–driven PD-1 dimers mediate T cell inhibition”. Sci Immunol. 2024 Mar 8;9(93):eade6256. doi: 10.1126/sciimmunol.ade6256.

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): En aquest estudi, es mostra que PD-1 i els seus lligands formen dímers com a conseqüència de les interaccions del domini transmembrana i que la propensió a la dimerització es correlaciona amb la capacitat de PD-1 per inhibir les respostes immunitàries, la immunitat antitumoral, la funció de les cèl·lules T citotòxiques i la destrucció del teixit autoimmunitari. Aquestes observacions contribueixen a la millorar la comprensió de l’eix PD-1 i com pot ser manipulat potencialment per millorar el tractament del càncer i les malalties autoimmunitàries.

 

 

ARTICLE 2:

Ross, J.B., Myers, L.M., Noh, J.J. et al. “Depleting myeloid-biased haematopoietic stem cells rejuvenates aged immunity”. Nature 2024 Apr;628(8006):162-170. doi: 10.1038/s41586-024-07238-x.

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): L’envelliment del sistema immunològic es caracteritza per una disminució de la limfopoesi i la immunitat adaptativa, i un augment de la inflamació i les patologies mieloides. Durant la joventut, les HSC amb una producció equilibrada de cèl·lules limfoides i mieloides (bal-HSC) predominen sobre les HSC amb una producció més orientada a les cèl·lules mieloides (my-HSC), promovent així la limfopoesi necessària per iniciar respostes immunitàries adaptatives, mentre es limita la producció de cèl·lules mieloides, que poden ser proinflamatòries. L’envelliment es relaciona amb un augment de les proporcions de my-HSC, la qual cosa resulta en una disminució de la limfopoesi i un augment de la mielopoesi. La depleció d’anticossos de les my-HSC en ratolins envellits restaura característiques pròpies d’un sistema immunitari més jove, com l’augment de progenitors limfoides comuns, cèl·lules T i cèl·lules B naïves, mentre es redueixen els marcadors relacionats amb l’envelliment. Aquests resultats podrien ser rellevants per comprendre i intervenir en malalties exacerbades o causades per la dominància del sistema hematopoètic per les my-HSC.

 

ARTICLE 3:

Linnerbauer, M., Lößlein, L., Vandrey, O. et al. “The astrocyte-produced growth factor HB-EGF limits autoimmune CNS pathology”. Nat Immunol 2024 Mar;25(3):432-447. doi: 10.1038/s41590-024-01756-6.

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Les cèl·lules residents del sistema nerviós central, com les microglies, oligodendròcits i astròcits, estan guanyant importància en les patologies del SNC, com l'esclerosi múltiple (EM). En aquest estudi s'ha demostrat la implicació de subconjunts glials proinflamatoris en la patogènesi i resolució de la inflamació en l'EM. L'HB-EGF emergeix com un important mediador de la protecció del teixit i efectes antiinflamatoris en les lesions inflamatòries del SNC. El seu paper és clau en la recuperació de l'autoimmunitat del SNC i s'identifica com un possible objectiu terapèutic per a l'EM.

 

ARTICLE 4:

Board, N.L., Yuan, Z., Wu, F. et al. “Bispecific antibodies promote natural killer cell-mediated elimination of HIV-1 reservoir cells”. Nat Immunol 2024 Mar;25(3):462-470. doi: 10.1038/s41590-023-01741-5.

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): En aquest article, es presenten dos single-chain diabodies (scDbs) que apunten a la proteïna de l’envolta del VIH-1 i al receptor humà de tipus III Fcγ (CD16). Els scDbs van promoure una activació robusta de cèl·lules NK específiques del VIH-1 i la lisi de cèl·lules infectades. El tractament amb un dels scDbs en ratolins transgènics humans de interleucina-15 va millorar l'activitat de les NK i va reduir la mida del reservori. Així, els scDbs específics del VIH-1 mereixen una avaluació més profunda com a teràpia potencial per a l'eliminació del reservori latent.