Detall notícia


Selecció d’articles científics de la Societat Catalana d’Immunologia (Abril, 2024).

30/04/2024

Des de la SCI volem fer una petita recomanació mensual de publicacions destacades en el camp de la immunologia.

Aquest mes d'abril, aprofitant la celebració del Dia de la Immunologia (29 d’abril), hem fet una selecció d’articles “històrics” en la nostra disciplina.

 

ARTICLE 1:

Edward Jenner. "An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 1798.

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Aquest article descriu els experiments pioners de Jenner que van conduir al desenvolupament de la vacuna contra la verola, un dels fets més importants en la història de la immunologia.

 

ARTICLE 2:

Elie Metchnikoff. "About the attraction of phagocytes by the bacilli of cholera" Virchow's Archive. 1884

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Aquest treball experimental va ser fonamental per establir el concepte d'immunitat adquirida mitjançant la demostració de la producció d'antitoxines en resposta a l'exposició a toxines.

 

ARTICLE 3:

Robert Koch. "The etiology of tuberculosis" Berlin Clinical Weekly. 1882.

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): En aquest article, Koch identifica i descriu el bacil de la tuberculosi, establint les bases per a la comprensió de les malalties infeccioses i el seu control.

 

ARTICLE 4:

Emil von Behring and Shibasaburo Kitasato. "About the development of diphtheria immunity and tetanus immunity in animals" German Medical Weekly. 1890.

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Aquest treball experimental va ser fonamental per establir el concepte d'immunitat adquirida mitjançant la demostració de la producció d'antitoxines en resposta a l'exposició a toxines.

 

ARTICLE 5:

David Baltimore et al. "A Reassessment of the Antibody Response to Phage φX174". Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology. 1960.

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): En aquest article, s'introdueix el concepte de diversitat i recombinació de gens en la generació d'anticossos, establint les bases per a la comprensió de la immunoglobulina.

 

ARTICLE 6:

Jacques Miller. "The thymus and the development of T lymphocytes". Journal of Experimental Medicine. 1961.

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Miller descriu la importància del timus en la maduració dels limfòcits T, un descobriment fonamental per comprendre la immunitat cel·lular.

 

ARTICLE 7:

Peter Doherty and Rolf Zinkernagel. "HLA-restricted cytotoxic T cells: studies on the biological role of polymorphic major transplantation antigens determining T-cell restriction-specificity, function, and responsiveness". Advances in Immunology. 1975.

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Aquest treball proporciona evidència crucial sobre el paper de les cèl·lules T citotòxiques i el seu reconeixement d'antígens presentats per molècules d'histocompatibilitat (HLA).

 

ARTICLE 8:

Charles Janeway. "Approaching the asymptote? Evolution and revolution in immunology". Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology. 1989.

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): En aquest article, Janeway proposa un model conceptual revolucionari per comprendre el sistema immunològic, conegut com la teoria del reconeixement de patrons.

 

ARTICLE 9:

Polly Matzinger. "Tolerance, danger, and the extended family". Annual Review of Immunology. 1994.

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Matzinger proposa la hipòtesi que el sistema immunològic no distingeix entre el perill i la tolerància, sinó que respon a la senyalització de perill.

 

ARTICLE 10:

James Allison et al. "Checkpoint blockade in cancer immunotherapy". Science. 2015.

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Aquest article descriu el desenvolupament de la teràpia de bloqueig de punts de control immunològic, que ha revolucionat el tractament del càncer permetent que el sistema immunològic reconegui i destrueixi les cèl·lules tumorals.